© 2018 by 

Goldfish-Signature-White.gif

תקנון

 • במידה ומזג האוויר אינו מאפשר לקיים את האירוע , יתאפשר תיאום מועד חדש.

 • מפרש וים תהיה אחראית להודיע על כל שינוי תוך 24 שעות ממועד האירוע.

 • ביטול הזמנה כנגד החזר כספי מתאפשר רק עד שבוע ממועד האירוע , בכל מקרה ינוכו דמי טיפול בסך 200 ₪ .

 • ביטול הזמנה בין שבוע ל-48 שעות ממועד האירוע יגבו 50% מעלות האירוע.

 • ביטול הזמנה בפרק זמן הפוחת מ48 שעות ממועד האירוע יגבה מחיר מלא.

 • לא ינתן החזר זמן על איחורים, איחור יקוזז ממשך זמן האירוע.

 • חזרה לרציף כ-10 דקות לפני סיום האירוע וזאת ע"מ לאפשר למפליגים זמן להתארגנות.

 • הסקיפר וזאת בהתאם לשיקולו רשאי לעגון ברציף בזמן העולה על 10 דקות מגמר האירוע וזאת בהתאם לזמן ההתארגנות הנדרש.

 • מפרש וים אינה אחראית להרגשה \מצב אישי של כל מפליג\ים במהלך ההפלגה או לאחריה.

 • במידה וכתוצאה מהתנהגות מפליג\ים נשקפת סכנה בטיחותית ,רשאי הסקיפר (לשיקולו האישי) לחזור לרציף לפני סיום האירוע.

 • על המשתתפים באירוע לשמור על ניקיון היאכטה והרכוש.

 • ירידה לאבוב מותנה במצב הים ולשיקול דעתו של הסקיפר בלבד, בכל מיקרה של ירידה למים האחריות היא על המתרחץ בלבד.

 • חובת מלווה בכל הפלגה שגילו מעל גיל 16 .

 • מכירה או צריכת אלכוהול ביאכטה אסורה מתחת לגיל 18.

הוראות הגעה :

יש להגיע לקניון ארנה ( שער D  מול גלידת גולדה) כ-10 דקות לפני מועד האירוע ולהתקשר

לסקיפר ע"מ שיבוא לאסוף אתכם.

 

 

מפרש וים מאחלים לכם חוויה נעימה